Một số tiện ích của Outlook 2007

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng email bằng Outlook 2007
  1. Tự động cập nhật mail theo thời gian chỉ định.
    a. Tại Outlook nhấn Tools -> Send/Receive -> Send/Receive Settings -> Define Send/Receive Groups... để mở cửa sổ cập nhật mail theo thời gian chỉ định.


    b. Các thao tác để cài đặt tự động cập nhật.
    [1] When Outlook is Online: Tự động cập nhật mail cho Outlook khi Online là 30 phút mỗi lần. Tại  ô này bạn có thể thay đổi thời gian cập nhật theo ý bạn.
    [2] When Outlook is Offline: Tự động cập nhật mail cho Outlook khi Offline là 30 phút mỗi lần.  Tại ô này bạn có thể thay đổi thời gian cập nhật theo ý bạn.

Gửi phản hồi