Một số tiện ích của Outlook 2013

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng email bằng Outlook 2013
 1. Tự động cập nhật mail theo thời gian chỉ định.
  a. Tại Outlook nhấn SEND / RECEIVE -> Send/Receive Groups -> Define Send/Receive Groups để mở cửa sổ cài đặt chức năng tự động cập nhật mail.

  b. Các thao tác để cài đặt tự động cập nhật.
  [1] When Outlook is Online: Tự động cập nhật mail cho Outlook khi Online là 30 phút mỗi lần. Tại  ô này bạn có thể thay đổi thời gian cập nhật theo ý bạn.
  [2] When Outlook is Offline: Tự động cập nhật mail cho Outlook khi Offline là 30 phút mỗi lần.  Tại ô này bạn có thể thay đổi thời gian cập nhật theo ý bạn.

   
 2. Ưu tiên theo dõi Email bằng cờ.
  a. Nhấn chuột phải vào mail mà bạn muốn gắn cờ.
  * Nhấn Follow Up để chọn màu cờ.
       
  * Nhấn vào hình cờ bị mờ cạnh mail mà  bạn muốn gắn cờ để gắn cờ cho mail đó.
 

Gửi phản hồi