Tìm DNS Zone

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý DNS

Để tìm DNS Zone:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu trái chọn Hosting Services, chọn Manage DNS.
  3. Click chọn DNS Zones.
    Trang DNS Zones hiển thị.
  4. Trong ô tìm kiếm, gõ Zone Name và chọn .
    Kết quả tìm kiếm được hiển thị.

 

Gửi phản hồi