Tạo bộ sưu tập ảnh trong Bài Viết | Trang

Hướng dẫn Easyweb Business > Các tiện ích
Để sử dụng chức năng này, bạn click vào [Thêm Media] trong phần soạn thảo văn bản của [Bài Viết] hoặc [Trang]
 
Mộ hộp thoại xuất hiện
 • Để tạo thư viện ảnh, bạn chọn mục Tạo bộ sưu tập
 
 1. Chọn Tạo bộ sưu tập.
 2. Nếu như bạn muốn tải hình ảnh lên thì qua tab Tải tập tin lên.
 3. Chọn những tấm hình bạn muốn làm thư viện ảnh.
 4. Các hình ảnh mà bạn đã chọn.
 5. Nhấp vào đây để qua bước tiếp theo.
Bạn sẽ được chuyển qua phần [Sửa thư viện]
 
 
 1. Danh sách các hình ảnh trong thư viện, nhập dấu X để xóa.
 2. Chọn [Tập tin đa phương tiện] để khi nhấp vào sẽ phóng to hình ảnh.
 3. Chọn số hình ảnh hiển thị trên một dòng.
 4. Nhấp vào đây nếu bạn muốn thứ tự hình ảnh được sắp xếp ngãu nhiên.
 5. Chọn [Ảnh thu nhỏ] để khi nhấp vào sẽ hiển thị hình ảnh lớn.
 6. Nhấn vào [Chèn bộ sưu tập] để hoàn tất
 
 
Chúc bạn thành công!

Gửi phản hồi