Hướng dẫn đăng nhập trang quản trị

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce
Để đăng nhập vào trang quản trị để thêm cập nhật xóa sản phẩm, bài viết, danh mục....
 
1. Bạn gõ trên đường dẫn website của mình thêm admin để vào phần quản trị
 
Ví dụ: www.mywebsite.com/admin
 
2. Khi vào được trang quản trị cần xác thực quyền truy cập bằng email và mật khẩu.
 
 
3. Khi đã nhập thông tin email, mật khẩu đúng sẽ vào trang quản trị
 
 
Nếu thông báo lỗi bạn vui lòng xem lại email hoặc mật khẩu. Nếu không được bạn có thể liên hệ phần "Supports Online(Hỗ trợ trực tuyến)" để được giúp đỡ.

Gửi phản hồi