Hướng dẫn sử dụng trang quản trị

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce

1  Menu đầu trang

Chứa các liên kết cũng như các thao tác nhanh, thông báo…

 • [PG Ecommerce] là tên cửa hàng hiện ở bất cứ trang nào trong trang quản lý.
 • Biểu tượng giỏ hàng: Một thông báo cho biết số đơn đặt hàng mới, nếu có. Nhấp chuột vào nó sẽ mở ra một bảng trình bày các đơn đặt hàng mới từ lần cuối bạn nhấp biểu tượng đó hoặc vào danh sách các đơn đặt hàng.
 • Biểu tượng người: Một thông báo cho biết số khách hàng mới, nếu có. Nhấp chuột vào nó sẽ mở ra một bảng trình bày các khách hàng đăng ký cuối cùng hoặc vào danh sách các khách hàng.
 • Biểu tượng thư: Một thông báo cho biết số lượng tin nhắn mới, nếu có. Nhấp chuột vào nó sẽ mở ra một bảng trình bày thông điệp dịch vụ khách hàng cuối cùng hoặc vào danh sách các tin nhắn.
 • Quick Access (Truy cập nhanh): Đây là trình đơn các liên kết nhanh, trình bày các liên kết hữu ích nhất, như thiết lập trong "Truy cập nhanh trang" dưới sự "quản lý" menu.
 • "My shop": Mở một tab trình duyệt mới với giao diện của cửa hàng của bạn để xem và tùy chỉnh.
 • [Admin Hiếu] là tên admin khi tạo shop để quản lý. Một bảng điều khiển thả xuống đơn giản gồm:
  • "My preferences": Đưa bạn đến trang thiết lập tài khoản của bạn, nơi bạn có thể thiết lập một số tùy chọn cá nhân (ví dụ, ngôn ngữ, mật khẩu, tên, email… của bạn).
  • "Log out": Thoát tài khoản người dùng hiện tại.

2  Menu quản trị

Có hai kiểu menu là ngang và menu dọc (mặc định)
Menu ngang tùy chỉnh theo sở thích
Menu dọc mặc định khi tạo shop
 • Search (tìm kiếm) với danh sách thả xuống. Cho phép bạn tìm kiếm trong nội dung của cửa hàng của bạn.
 • Dashboard quản lý tổng thể cửa hàng.
 • Catalog (Quản lý danh mục sản phẩm) là trung tâm của cửa hàng nơi bạn sẽ bổ sung thêm các sản phẩm, tạo các danh mục, thiết lập và nhà cung cấp, vv
 • Orders (Quản lý đặt hàng) một khi khách hàng thêm sản phẩm trong giỏ mua hàng của họ, bạn sẽ thấy các đơn đặt hàng trong menu với hóa đơn. Đây cũng là nơi để bạn xử lý đơn hàng, thanh toán với mỗi đơn đặt hàng, dịch vụ.
 • Customers (Quản lý khách hàng) xem, truy cập tất cả các thông tin về khách hàng của bạn, và chỉnh sửa địa chỉ giúp họ, tạo ra các nhóm khách hàng mà bạn có thể áp dụng giảm giá đặc biệt, xử lý dịch vụ khách hàng và thậm chí quản lý danh hiệu xã hội nếu cần thiết.
 • Price rules (Ưu đãi, chiết khấu) cho phép bạn dễ dàng tạo ra các phiếu giảm giá, ưu đãi thông qua ngày lễ, ngày khai trương, kích cầu mua hàng…
 • Shipping (Quản lý vận chuyển) mọi thứ liên quan đến vận chuyển và chi phí vận chuyển, cũng như tiếp thị.
 • Localization (Tùy chỉnh cho phù hợp với quốc gia sử dụng)  giúp bạn tùy chỉnh cửa hàng của bạn với các giá trị địa phương, chẳng hạn như ngôn ngữ và dịch thuật, tiền tệ, đơn vị, các loại thuế và các quy định thuế và các đơn vị địa lý (vùng, quốc gia, vv).
 • Preferences (Tùy chỉnh) PrestaShop là một giải pháp thương mại điện tử cấu hình và bạn có thể chỉnh sửa lại theo nhu cầu của mình bằng cách sử dụng các tính năng có sẵn mà prestashop cung cấp.
 • Administration (Quản trị) là các thiết lập liên quan đến việc quản lí riêng của người quản trị. Ví dụ nội dung của menu Quick Access (Truy cập nhanh), danh sách nhân viên và các quyền hoặc thứ tự menu trong số những người khác.

3  Các nút thường xuyên hiển thị trên menu

 • Save: Lưu thay đổi bạn đã thực hiện với bất kỳ dữ liệu.
 • Save and stay:  Lưu thay đổi bạn đã thực hiện với bất kỳ dữ liệu ở tại trang hiện tại. Bạn có thêm xem các thay đổi được áp dụng ngay lập tức.
 • Cancel: Đưa bạn trở lại danh sách mà không cần lưu bất kỳ thay đổi bạn đã thực hiện bất kỳ trên trang.

Gửi phản hồi