Hướng dẫn cài đặt email trên BlackBerry 10

Hướng dẫn sử dụng Email
Cảnh báo: Khi bạn cài đặt lần đầu tiên:
 • Dữ liệu về contact và lịch (calendar) của bạn trên điện thoại sẽ được thay thế bởi dữ liệu từ server. Vì thế, để chắc chắn bạn hãy sao lưu dữ liệu này trên thiết bị trước khi thực hiện việc đồng bộ lần đầu tiên.
 • Khi đồng bộ lần đầu tiên với hệ thống, việc đồng bộ sẽ là một chiều: từ mail server đến thiết bị của bạn. Những lần đồng bộ tiếp theo sẽ là hai chiều: từ mail server đến thiết bị và từ thiết bị đến mail server.
 1. Chọn Settings.
 2. Trong phần System Settings chọn Accounts (cài đặt email, danh bạ, lịch).
 3. Bạn sẽ thấy một cửa sổ Add Account.
 
 
 1. Sử dụng thao tác chạm trên thiết bị để ẩn bàn phím để hiển thị các tùy chọn Advanced ở phía dưới màn hình, sau đó chọn nó.
 2. Chọn Microsoft Exchange ActiveSync.
  • Chuyển giá trị Off cho mục Use SSL và đổi giá trị 'Port' từ 443 thành 80.

 1. Điền vào các trường bên dưới trong hộp thoại Add Account:
  • Description: Mô tả về tài khoản của bạn.
  • Domain: Địa chỉ mail server của bạn (ví dụ: mail.example.com).
  • Username: Địa chỉ email của bạn (ví dụ: user01@example.com).
  • Email Address: Địa chỉ Email của bạn. (ví dụ: user01@example.com).
  • Password: Mật khẩu Email của bạn.
  • Server: Địa chỉ mail server của bạn (ví dụ: mail.example.com).
  • Port: 80.
  • Use SSL: Chọn Off.
  • Use VPN: Off.
  • Push: On.
  • Synch Interval: Manual.
  • Synch Timeframe: 30 Days is fine.
 2. Sau khi hoàn thành các bước trên. Bạn sẽ gửi và nhận mail thành công.

Gửi phản hồi