Hướng dẫn cài đặt e-mail trên Outlook 2013

Hướng dẫn sử dụng Email

1. Chạy phần mềm Microsoft Outlook 2013 từ máy tính. Nếu đây là lần đầu tiên bạn chạy phần mềm này, màn hình sau đây sẽ xuất hiện. Nhấn Next để tiếp tục.

2. Chọn Yes và nhấn Next để tiếp tục.

 

3. Để cấu hình các thông số, bạn chọn Manually configure server settings or additional server types. Sau đó nhần Next để tiếp tục.

 

4. Chọn POP or IMAP và nhấn Next để tiếp tục.

 

 

5. Tại màn hình này bạn sẽ thiết lập thông tin cho tài khoản mail của mình.

 

[1]: Họ và tên của bạn

[2]: Địa chỉ email của bạn

[3]: Chọn giao thức mail, POP3/IMAP

[4]: Địa chỉ server nhận mail đến, thường có dạng mail.ten-mien-cong-ty.com

[5]: Địa chỉ server gửi mail đi, thường có dạng mail.ten-mien-cong-ty.com

[6]: Tài khoản email của bạn

[7]: Mật khẩu email của bạn, bạn có thể tick vào ô Remember password để không cần phải nhập lại password khi mở Outlook lần sau.

[8]: Nhấn vào More Settings để thiết lập thêm một số thông tin trong Outlook.

Tại tab Outgoing Server, bạn tick chọn vào ô màu đỏ như hình bên dưới, để sử dụng chung quyền chứng thực với Incoming mail server.

 

 

 

Với cấu hình mặc định của Outlook, khi các mail được tải về máy thì các mail này cũng được xóa đi tại hộp mail của bạn trên server, nếu muốn giữ lại 1 bản sao trên server, bạn có thể chọn tab Advanced và đánh dấu vào ô Leave a copy of mesages on the server. 

 

Bạn có thể yêu cầu giữ lại bao nhiêu ngày hoặc vĩnh viễn là tùy ý.
Lưu ý: giữ mail trên server có thể làm hộp mail của bạn bị đầy (dung lượng hộp mail thường bị giới hạn bởi nhà cung cấp) và không thể nhận được mail, do vậy bạn cần quản lý tốt tránh trường hợp đầy mail và gây ra lỗi
.

 

 

[9]: sau khi đã thiết lập xong ở bước số [8], bạn nhấn Next để Outlook thực hiện kiểm tra tài khoản mail của bạn. Sau khi thành công Outlook sẽ hiển thị như hình bên dưới. Nếu có báo lỗi, bạn hãy kiểm tra lại thông tin thiết lập ở các bước có chính xác hay không.

 

 

Gửi phản hồi