Hướng dẫn truy cập vào Webmail

Hướng dẫn sử dụng Email
Tài khoản mail của bạn thường có định dạng là: ten-cua-ban@ten-mien-cong-ty.com.
 
Để truy cập vào webmail, bạn mở trình duyệt và nhập vào đường dẫn có dạng sau sau:
mail.ten-mien-cong-ty.com
 
Sau khi duyệt đường dẫn, trang đăng nhập mail sê được hiển thị. Tại đây bạn nhập thông tin tài khoản để truy cập vào tài khoản mail của mình.
 
 
  1. Nhập địa chỉ email của bạn.
  2. Nhập mật khẩu email của bạn.
  3. Tại đây bạn có thể chọn ngôn ngữ cho trang quản lý mail của mình.
  4. Chọn giao diện cho trang quản lý mail.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin đăng nhập, bạn nhấn Đăng nhập để truy cập vào trang quản lý mail.
 
 
Khi đăng nhập thành công, trang quản lý mail sẽ được hiển thị. Tại đây bạn có thể thực hiện kiểm tra email, gửi email hoặc thực hiện nhiều chức năng khác.

Gửi phản hồi