Hướng dẫn cài đặt e-mail với ActiveSync trên điện thoại Android

Hướng dẫn sử dụng Email
Cảnh báo: Khi bạn cài đặt lần đầu tiên:
 • Dữ liệu về contact và lịch (calendar) của bạn trên điện thoại sẽ được thay thế bởi dữ liệu từ server. Vì thế, để chắc chắn bạn hãy sao lưu dữ liệu này trên thiết bị trước khi thực hiện việc đồng bộ lần đầu tiên.
 • Khi đồng bộ lần đầu tiên với hệ thống, việc đồng bộ sẽ là một chiều: từ mail server đến thiết bị của bạn. Những lần đồng bộ tiếp theo sẽ là hai chiều: từ mail server đến thiết bị và từ thiết bị đến mail server.    
 1. Mở ứng dụng Email trên thiết bị của bạn.
 
 
 1. Sau khi mở ứng dụng, bạn chọn Add Account và chọn Microsoft Exchange ActiveSync như hình bên dưới.
 
 
 1. Sau khi chọn Microsoft Exchange ActiveSync, màn hình bên dưới sẽ xuất hiện, bạn hãy nhập thông tin địa chỉ và mật khẩu email. Sau đó nhấn Next để tiếp tục.
 
 
 1. Thiết lập thông tin email: tại màn hình bên dưới bạn sẽ thiết lập các thông tin sau
 
[1]: Nhập thông tin có dạng Domain\Username: ví dụ email của bạn là username@example.com, bạn sẽ nhập thành example.com\username.
[2]: Nhập mật khẩu email của bạn.
[3]: Nhập địa chỉ mail server, thường có dạng là mail.ten-mien-cong-ty.com.
[4]: Bạn bỏ check ô User secure connection.
[5]: Port mail server, port này sẽ được Maximail cung cấp. Hiện tại là 80.
Sau khi bạn nhập đầy đủ thông tin, nhấn Next để tiếp tục.
 1. Thiết lập thông báo, thời gian đồng bộ mail.
 
 
Inbox checking frequency: tại đây bạn tùy chọn thời gian định kỳ kiểm tra mail đến.
Day to sync: tại đây bạn tùy chọn thời gian sẽ đồng bộ mail.
Tick chọn vào những ô tính năng mà bạn cảm thấy cần thiết. Sau đó nhấn Next để tiếp tục.
 • Send e-mail from this account by default: chọn làm địa chỉ gửi mail mặc định.
 • Notify me when email arrvives: thông báo khi có mail đến.
 • Sync contacts from this account: đồng bộ danh sách liên hệ.
 • Sync calendar from this account: Đồng bộ lịch.
 • Sync email from this account: đồng bộ email
 • Automatically download attachments when conneted to Wi-fi: tự động tải file đính kèm khi kết nối Wife.
 1. Sau khi hoàn tất phần 5, màn hình sau sẽ xuất hiện. Tại màn hình này bạn hãy nhập tên hiển thị cho tài khoản mail của bạn.
 
 
 
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn hãy nhấn Next để hoàn tất quá trình cài đặt.
 • Nếu thàng công: bạn có thể thực hiện ngay việc gửi và nhận mail ngay trên thiết bị.
 • Nếu có thông báo lỗi: bạn hãy kiểm tra thông tin thiết lập email của bạn tại các bước trước đó có đúng hay không.

Gửi phản hồi