Hướng dẫn cài đặt email trên Windows phone 8

Hướng dẫn sử dụng Email
Cảnh báo: Khi bạn cài đặt lần đầu tiên:
 • Dữ liệu về contact và lịch (calendar) của bạn trên điện thoại sẽ được thay thế bởi dữ liệu từ server. Vì thế, để chắc chắn bạn hãy sao lưu dữ liệu này trên thiết bị trước khi thực hiện việc đồng bộ lần đầu tiên.
 • Khi đồng bộ lần đầu tiên với hệ thống, việc đồng bộ sẽ là một chiều: từ mail server đến thiết bị của bạn. Những lần đồng bộ tiếp theo sẽ là hai chiều: từ mail server đến thiết bị và từ thiết bị đến mail server.
 1. Từ màn hình chính, vuốt sang trái và chọn Settings.


   
 2. Chọn email + accounts.


   
 3. Chọn add an account.


   
 4. Chọn Exchange.


   
 5. Điền các thông tin sau và nhấn sign in:
  1. Email address: Nhập email của bạn.
  2. Password: Nhập mật khẩu của email.
    
 6. Sau đó chương trình sẽ bắt bạn điền thêm các thông tin sau:


   
  1. Email address: Nhập email của bạn.
  2. Password: Nhập mật khẩu của email.
  3. User name: Nhập email của bạn.
  4. Domain: Bỏ trống.
    
 7. Chọn advanced để tùy chỉnh nâng cao.


   
 8. Nhập vào các thông tin sau:


   
  1. User name: Nhập email của bạn
  2. Domain: bỏ trống
  3. Server: Nhập địa chỉ webmail của bạn, thường có dạng mail.<company.com>.
  4. Bỏ check SSL.
  5. Account name: Nhập thông tin để bạn quản lý trong điện thoại.


    
  6. Download new content: Lựa chọn thời điểm check mail.
  7. Download email from: Tải email của bạn trong khoảng thời gian nào, mặc định là 7 ngày gần nhất.
  8. Content to sync: Chọn các mục cần đồng bộ với server.
Bấm sign in để hoàn tất.

Gửi phản hồi