Hướng dẫn cài đặt đồng bộ dữ liệu (Contact, Calendar, Task) với server bằng Outlook Connector

Hướng dẫn sử dụng Email
Để sử dụng chức năng Đồng bộ dữ liệu một cách hiệu quả trên outlook, bạn cần cài đặt Outlook Connector trên máy tính của bạn.
 
Bạn truy cập vào webmail trên trình duyệt mail.tencongty.com sau đó bấm vào settings(biểu tượng bánh răng) góc trên bên phải màn hình và chọn Outlook Connector.


Trong trang này bạn sẽ nhấn vào Download Outlook Connector để tải về file cài đặt.
 
 
Sau khi tải về xong, bạn thực hiện theo các bước như sau để cài đặt:
 
Lưu ý: Tắt outlook trong quá trình cài đặt.
 1. Nhấp đúp chuột vào file cài và chờ chương trình thực hiện.


   
 2. Nhấn Next để tiếp tục.


   
 3. Chọn I accept... , sau đó chọn Next  để tiếp tục.


   
 4. Chọn Install.


   
 5. Chọn Finish để hoàn tất cài đặt Outlook Connector.


   
 6. Bạn mở outlook lên để cấu hình email. Trong này Outlook Connector đã được cấu hình. Bạn chọn File.


   
 7. Bạn chon Account Settings...   
 8. Bạn chon New để thêm tài khoản.


   
 9. Bạn chọn Other sau đó nhấn Next


   
 10. Một trang cấu hình thông tin email xuất hiện  [1] Your Name: Tên đại diện cho email của bạn.
  [2] E-mail Address: Nhập địa chỉ e-mail của bạn.
  [3] Display Name: Tên đại diện cho cấu hình email của bạn.
  [4] Incoming Mail (IMAP): Địa chỉ server mail của bạn, thường có dạng mail.<tencongty>.com
  [5] Outgoing Mail (SMTP): Địa chỉ server mail của bạn, thường có dạng mail.<tencongty>.com
  [6] User Name: Nhập địa chỉ e-mail của bạn.
  [7] Password: Nhập mật khẩu e-mail của bạn.

  Bạn nhấp Test Account Settings để kiểm tra cấu hình đã chính xác chưa. Nếu thành công sẽ có thông báo như sau:  Bạn nhấn OK. Chương trình sẽ yêu cầu bạn khởi động lại Outlook.  Bạn nhấn OK.  Chọn Yes, sau đó khởi động lại outlook để sử dụng nhé.

  Chúc bạn thành công!

Gửi phản hồi