Chuyển hướng một URL

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Domain Properties

Để chuyển hướng một URL:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những trang web của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn URL Redirection để chuyển hướng trang web cho bất kỳ URL khác theo yêu cầu. 
  Trang URL Redirection hiển thị.
 6. Lựa chọn Enable Redirect URL.
 7. Trong Redirect URL, Loại URL mà trang web được lựa chọn sẽ được chuyển hướng.
  • Redirect client to the exact URL entered above: Lựa chọn chuyển hướng trang web được chọn chỉ đến URL trên.
  • Redirect client to a directory below URL entered above: Lựa chọn để chuyển hướng trang web được chọn vào một thư mục bên dưới URL được chỉ định.
  • Redirect client to a permanent redirection for this resource: Lựa chọn để chuyển hướng trang web được chọn vào URL trên vĩnh viễn.
 8. Lựa chọn Enable Default Document.
 9. Trong Default Document, ghi rõ tên của các tài liệu theo thứ tự (dấu phẩy).
  Một trang mặc định cho máy chủ web khi nó nhận được một yêu cầu cho trang web đó không đề cập đến một trang cụ thể. Ví dụ, khi một máy chủ web nhận được yêu cầu http://mydomain.com, màn hình hiển thị của nó có thể được tự động thiết lập cho một trang có tên là default.htm, tiếp theo thứ tự của default.asp, default.html vv, hoặc bất kỳ tên khác hoặc loại tập tin theo yêu cầu.
 10. Chọn Save Settings.
  Các Redirection URL được kích hoạt.

Gửi phản hồi