Phương tiện: Hướng dẫn quản lý và chỉnh sửa hình ảnh

Hướng dẫn Easyweb Business > Phương tiện - Media
Để quản lý các tập tin hình ảnh, video, mp3,... Bạn vào CMS >> Phương tiện
 

 
Danh sách file xuất hiện.
 
 
 
Trong này bạn có thể thêm mới tập tin, tìm kiếm, lọc theo ngày tháng, loại tập tin.
 
Giao diện thêm một tập tin:
 
 
Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều tập tin.

Hướng dẫn sử dụng công cụ để chỉnh sửa hình ảnh.

Để chỉnh sửa một hình ảnh nào thì bạn nhấp chuột để chọn hình ảnh đó.
 
 
Trong này bạn có thể thay đổi tiêu đề, ghi chú, mô tả, xóa cho hình ảnh.
 
Để chỉnh sửa ảnh, bạn nhấp vào [Sửa ảnh]
 
 
Trong này sẽ có bộ công cụ để bạn tùy chỉnh thỏa thích như là: xoay hình, đổi chiều ảnh, giảm tỷ lệ, cắt để lấy những phần quan trọng trong tấm hình.
 
Trong này có hỗ trợ cho bạn cắt hình ảnh theo tỷ lệ bạn mong muốn.
 
Thực hiện thay đổi: ảnh thu nhỏ, ảnh gốc hay các hình ảnh nhưng ngoại trừ ảnh thu nhỏ.
 
Sau khi chỉnh sửa xong, bạn nhấn vào [Lưu thay đổi] để hoàn tất nhé.
 
Chúc bạn thành công!

Gửi phản hồi