Hướng dẫn thêm mới sản phẩm

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Products - Sản phẩm
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
 
    Bạn vui lòng nhập trên đường dẫn website của mình thêm "admin" để vào phần quản trị
 
    Ví dụ: www.mywebsite.com/admin
 
2. Chọn phần quản trị sản phẩm(Catalog - Danh mục)
 
Khi đưa con trỏ chuột vào phần này sẽ hiện một menu con bạn chọn "Products - Sản phẩm" hoặc nhấp đúp vào "Catalog" sẽ vào phần quản trị sản phẩm của cửa hàng bạn.
 
 
Bạn nhấn thêm mới sản phẩm trong phần quản lý sản phẩm thì các giao diện sau sẽ giúp bạn dễ dàng thêm các thông tin cho sản phẩm của mình.
 
Trong phần này có 12 mục giúp tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh tùy theo nhu cầu của bạn.
    1. Là phần information - thông tin giới thiệu sản phẩm như bên dưới
 
    2. Price-Giá của sản phẩm như bên dưới
 
    3. SEO - Tối ưu cho các công cụ tìm kiếm sản phẩm của bạn như bên dưới
 
   
     4. Associations - Liên kết hiển thị sản phẩm trên cửa hàng
 
   
    5. Shipping - Vận chuyển: Sản phẩm khi được mua sẽ kèm theo nhà vận chuyển cho sản phẩm đó.
 
 
    6. Combination - kết hợp tạo nên một sản phẩm khác cùng loại
 
 
    7. Quantities - Số lượng sản phẩm của bạn hiện có
 
    8. Images - Hình ảnh đại diện cho sản phẩm của bạn hiển thị trên web
 
 
    9. Features - Đặt tính của sản phẩm ví dụ như kích thước, ...
 
 
    10. Customization - Tùy biến sản phẩm theo nhu cầu của bạn
 
   
    11. Attachments - Tập tin đính kèm theo sản phẩm tùy theo nhu cầu của bạn.
 
 
    12. Suppliers - Các nhà cung cấp cho sản phẩm bạn đang thêm mới
 
 
Chú ý:
    - Các bước 1, 2, 3, 4, 7, 8 là bạn có thể tạo ra một sản phẩm cơ bản. Không cần phải nhập hết tất cả các bước nếu bạn không có đủ thông tin.
    - Khi nhập xong một bước vui lòng nhấn "Save-Lưu" hoặc "Save and stay-Lưu và giữ nguyên" trước khi sang các bước khác để tránh mất dữ liệu nhập mà không lưu.
    - Bạn cũng có thể "Duplicate-Nhân đôi" thay cho tạo lại một sản phẩm cùng kiểu như không khác dữ liệu. Chú ý nó sẽ ẩn và chưa có số lượng nên bạn phải chỉnh lại cho phù hợp.
    - Ngoài ra bạn cũng có thể xem trước sản phẩm của mình trên cửa hàng bằng cách nhấn "Preview-Xem trước" khi đã " Save-Lưu" các thông tin trước khi qua các bước khác nếu không dữ liệu nhập trước đó sẽ mất hết.
 
Sản phẩm hiển thị trên web sẽ ở vị trí đầu tiên đó là sản phẩm mới nhất
 
Chúc các bạn thành công.

Gửi phản hồi