Hướng dẫn thêm đơn đặt hàng trên cửa hàng

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Orders - Đặt Hàng
Để thêm đơn đặt hàng trên cửa hàng của bạn thi cần lưu ý các yếu tố sau:
Bạn phải nhận được yêu cầu từ khách nếu không biết đặt hàng và nhờ hỗ trợ đặt hàng(Có cung cấp thông tin tài khoản), hoặc nếu test đặt hàng.
 
1. Chọn sản phẩm để tạo đơn đặt hàng.
 
Chọn sản phẩm trên cửa hàng mà khách hàng của bạn hoặc chính khách hàng đã chọn.
 
Ví dụ: Chọn sản phẩm có giá là 181500VNĐ
 
 
    Sau khi chọn sản phẩm thì sẽ có thông báo điều hướng cũng như thông tin sản phẩm vừa chọn.
 
    Tại đây chọn thanh toán để tiếp tục các bước đặt hàng. Khi chọn xong thì sẽ chuyển đến giỏ hàng để xác nhận thông tin đơn hàng.
 
2. Có tài khoản trên cửa hàng để nhận đơn hàng.
 
 Đến bước nhập thông tin tài khoản khách hàng. Ở đây mình đã đăng nhập sẵn tài khoản và cung cấp các thông tin nhận đơn hàng, địa chỉ hóa đơn nhận hóa đơn, địa chỉ giao hàng.
 
3. Chọn nhà vận chuyển đơn đặt hàng.
 
Mỗi đơn đặt hàng cần phải chọn nhà vận chuyển để giao sản phẩm đến người đặt hàng. Tại đây bạn phải xem các điều khoản của cửa hàng để đảm bảo quyền lợi của mình(Đối với khách hàng).
 
4. Chọn và xác nhận thanh toán.
 
Sau bước chọn nhà vận chuyển là chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng. Ở đây mình chọn thanh toán bằng chuyển khoản bạn có thể chọn các hình thức khác
Sau khi đã chọn hình thức thanh toán là các bước xác nhận thông tin thanh toán.
Sau khi xác nhận sẽ thông báo tài khoản để khách có thể chuyển tiền đến cho chủ cửa hàng. Ngay khi xác nhận xong thì các email về đơn hàng, thanh toán sẽ được gửi đến khách hàng.
 
Khi đặt hàng thành công thì trong hệ thống quản trị sẽ nhận được thông tin về đơn đặt hàng. Nếu bạn nhận được thanh toán của khách hàng vui lòng cập nhật trạng thái đơn hàng cho khách để giao hàng cho khách và gửi các thông báo cần thiết đến khách.
 
Chúc các bạn thành công.

Gửi phản hồi