Hướng dẫn cấu hình module paypal

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Other - Khác
Để cấu hình module paypal(Thanh toán quốc tế) các bước thực hiện như sau:
 
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
 
    Bạn vui lòng nhập trên đường dẫn website của mình thêm "admin" để vào phần quản trị
 
    Ví dụ: www.mywebsite.com/admin
 
2. Nhấn vào QuickAccess-Truy cập nhanh chọn PayPal
 
    Sau khi chọn "Paypal" bạn sẽ vào trang cấu hình. Tại đây có hướng dẫn cấu hình bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
 
Khi nhấn "Save-Lưu" thông tin cấu hình được lưu lại và hiện thông báo bạn đã lưu thành công. Như thế là bạn đã cấu hình xong phần paypal và có thể nhận các thanh toán trực tuyến.
 
3. Vấn để bảo mật thông tin Paypal
 
Khi cấu hình xong phần thanh toán quốc tế(Paypal) và đảm bảo nhận được các thanh toán trực tuyến. Bạn vui lòng chọn lại vào  "Quick Access-Truy cập nhanh" chọn Paypal sau đó tới sẽ chuyển tới trang cấu hình.
 
Tại đây bạn vui lòng chọn lại "Quick Access-Truy cập nhanh" sau đó chọn "Remove from QuickAccess-Xóa khỏi truy cập nhanh" để xóa đường dẫn truy cập vào Paypal. Sau khi xóa thành công bạn vui lòng nhấn vào "Dashboard-Quản lý chung" để ra thoát khỏi trang cấu hình Paypal.
 
 
Nếu cấu hình đúng khi chọn thanh toán paypal sẽ hiển thị như sau:
 
 
 

Lưu ý: Paypal chỉ hỗ trợ thanh toán bằng USD(Dollar) bạn có thể tham khảo tại đây: https://developer.paypal.com/docs/classic/api/currency_codes/

 
Chúc các bạn thành công.

Gửi phản hồi