Thiết lập phân quyền

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Domain Properties

Để thiết lập phân quyền:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những trang web của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn Access Permissions để thiết lập phân quyền cho trang web được chọn. 
  Trang Permissions hiển thị.
 6. Lựa chọn Allow Anonymous là Yes để cho phép tất cả mọi người truy cập.
  Theo mặc định, truy cập nặc danh là ON. 
  1. Lựa chọn Integrated Windows Authentication là Yes để cho phép windows Authentication.
   ASP.Net sử dụng Integrated Windows Authentication trong khi tiếp cận các nguồn khác nhau trong trang web. Trong trường hợp là Yes, nó không nhắc nhở đăng nhập khi người dùng truy cập vào trang web. Các trình duyệt cung cấp thông tin người dùng Windows hiện tại từ máy tính của khách hàng.
 7. Chống lại Access Permissions, lựa chọn Directory Browsing để cho phép trình duyệt xem cấu trúc thư mục.
 8. Lựa chọn Enable Logging
  Enable Logging lưu các báo cáo giới thiệu, báo cáo lỗi, và một loạt các thông tin hữu ít khác. Tất cả các bản ghi được tạo ra trong thư mục '\ log' của trang web. Đó là đề nghị để ghi log, trong trường hợp nếu có vấn đề bất thường xảy ra với các trang web. 
 9. Chọn Save Settings.
  Các điều khoản quy định được thiết lập.

Gửi phản hồi