Hướng dẫn thêm đơn đặt hàng vào trong phần quản trị

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Orders - Đặt Hàng
Để thêm đơn đặt hàng trong phần quản trị web bạn cần thực hiện các bước sau:
 
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
 
     Bạn vui lòng nhập trên đường dẫn website của mình thêm "admin" để vào phần quản trị
 
    Ví dụ: www.mywebsite.com/admin
 
2. Chọn phần quản trị các đơn đặt hàng(Orders-Các đơn đặt hàng)
 
Khi đưa con trỏ chuột vào phần này sẽ hiện một menu con bạn chọn "Orders-Các đơn đặt hàng" hoặc nhấp đúp vào "Orders" sẽ vào phần quản trị các đơn đặt hàng của cửa hàng bạn.
 
 
Bạn nhấn thêm mới đơn đặt hàng trong phần quản trị đơn đặt hàng. Khi bạn đã nhấn thêm mới đơn đặt hàng thì sẽ được chuyển đến trang thêm đơn đặt hàng. Tại đây bạn sẽ chọn khách hàng để thêm đơn đặt hàng cho họ.
 
 
Sau khi đã chọn được khách hàng phù hợp để đặt hàng sẽ có form để bạn nhập các thông tin cần thiết cho đơn hàng như sau:
 
Các bạn chỉ cần làm theo các bước trên sẽ tạo được một đơn hàng. Khi tạo xong sẽ xuất hiện trong phần quản trị.
 
Chúc các bạn thành công.
 

Gửi phản hồi