Hướng Dẫn Cấu Hình Hosting Cho Một Trang Web

Hướng dẫn Hosting
1. Trước hết ta phải có Hosting, Tên Miền và Source Web + (database của web nếu có).
2. Đăng nhập vào hosting chọn mục Hosting Services => Manage Websites => Add website => nhập tên miền mình đã mua => next => tạo mật khẩu cho FTP => Add website 
3. Đăng nhập vào Tên Miền của mình đã mua (DNS) tạo một Record (A) nhập IP của host vào.
Ví dụ: IP của host huusang.com vừa mới tạo là 118.69.199.197
Sau đó tạo thêm CNAME (Alias) là www cho tên miền huusang.com.
4. Up source web từ máy tính lên hosting
Vào Hosting Services => Manage Website => My Website => Properties => Folder & Security => Folder Manager 
Giao Diện File/Folder Manger hiện lên vào folder www => chọn tệp (ví dụ tệp defaul.htm) => upload
Hoặc có thể dùng tool để Up dữ liệu lên FTP ta dùng phần mềm IP switch WS_FTP Professional
Link download:  http://www.mediafire.com/download/4ylflo7usxfuxk8/Ipswitch.rar
Sau khi up xong bạn có thể test web của mình.Trường hợp Web có database xem hướng dẫn Tạo mới MSSQL  database hoặc Tạo mới MySQL Database trên http://support.easyweb.vn/kb/a42/to-mi-mssql-database.aspx or http://support.easyweb.vn/kb/a43/to-mi-mysql-database.aspx

Gửi phản hồi