Calender (Lịch)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các tính năng tiện ích trên WebMail
Bạn có thể xem lịch và sắp xếp thời gian của mình tại tab Calendar sát góc bên trái.
Để tạo thời gian dự định của mình bạn double-click vào ngày mình chọn sao đó chọn thời gian và điền nội dung vào Subject ví dụ như hình bên dưới:

Gửi phản hồi