Contact (Liên Hệ)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các tính năng tiện ích trên WebMail
Bạn có thể xem danh bạ tại mục Personal => Contact
Public => contact sẽ thấy danh sách địa chỉ mail nội bộ công ty mình
Blacklist là các địa chỉ email và các miền mà bạn không muốn nhận từ các email đó. 
Các email gửi tới từ các địa chỉ này sẽ bị đánh dấu là spam
Để tạo địa chỉ email nằm trong BlackList ta làm theo hướng dẫn:
 
 Chúc bạn thành công

Gửi phản hồi