Compose (Soạn Thư)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các Option trên WebMail
Vào hình răng cưa chọn Compose
Spell Check:
Spell check email before sending: Tự động kiểm tra chính tả trước khi gửi mail.
Ignore acronyms: Bỏ qua khi viết tắt.
Ignore words with numbers: bỏ qua chính tả các từ có chữ cái và số
Dictionary: điền từ mình không muốn bị coi là sai chính tả vào ô trống.
 
Compose:
Default from Address: Mặc định email được chọn khi gửi mail.
Default Reply-To Address: Mặc định email bạn muốn reply
Save Sent Messages: Giữ một bản copy khi gửi mail vào thư mục Sent Folder
Advanced Compose: Chức năng soạn thư nâng cao
Warn on Blank Subject: Nếu chọn mục này khi bạn để trống subject nó sẽ hỏi bạn có chắc là sẽ gửi không
HTML Compose: Sử đụng định dạng chữ của HTML
 
Signature:
Bạn có thể tạo chữ ký cho mail mình để làm nổi bật nội dung hơn ở mục Signature xem hình mẫu bên dưới:
 

Gửi phản hồi