Email Templates (Hộp Thư Dựng Sẵn)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các Option trên WebMail
Vào hình răng cưa chọn Email Templates
Sử dụng Email Templates để tạo ra nội dung trước mà mình thường xuyên hay được sử dụng trong văn bản để chèn tạo mail.
1. Vào Email Templates
2. Khởi tạo
3. Nhập tiêu đề
4. Mô tả ngắn gọn
5. Nội dung mail
6. Update để hoàn thành
Sau đó Return to Inbox mở New Email ta bấm vào Mũi Tên lên hoặc xuống để hiện Advanced Option và chon vào mục Templates như trong hình.
Sau khi chọn vào mục templates sẽ hiện lên các mẫu Templates mình đã tạo.Chọn User2 và nội dung được hiển thị như lúc đầu mình tạo templates
 

Gửi phản hồi