Autoresponder (Tự Động Trả Lời)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các Option trên WebMail
Tự động trả lời những email gửi cho mình: Vào hình răng cưa góc trên bên phải chọn Autoresponder click chọn Enable Autoresponder sau đó điền nội dung vào khung phía dưới như trong hình.
Only send during this time range: bạn có thể cài đặt khoảng thời gian tự động trả lời.

Gửi phản hồi