Thêm Host Header

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Domain Properties
Thêm Host Headers cho phép bạn có thể chạy được nhiều tên miền trên cùng một website.

Để tạo một host header:

 

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những trang web của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties được hiển thị.
 5. Chọn Host Headers để cho phép bạn có thể chạy được nhiều tên miền trên cùng một website
  Trang Host Headers được hiển thị.
 6. chọn Add Host Header.
  Tùy chọn Host Header được hiển thị.
 7. Nhập tên miền và chọn Add Host Header.
  Host Header đã được thêm thành công. 
  Một Host Header bao gồm 3 phần chính: 
  Host Header Name
  IP Address 
  Port
  Để xóa host header, chọn Delete trong cột Action.

Gửi phản hồi