Folders (Thư Mục)

Hướng dẫn sử dụng Email > Các Option trên WebMail
Vào hình răng cưa chọn Folders
 
Bạn có thể sửa tên (rename), thêm (new folder), xóa (delete) hoặc chia sẽ (share folder) của mình cho 1 địa chỉ email khác.
 
Để share folder bạn chọn 1 folder muốn share rồi click vào share nhập địa chỉ email muốn share vào xong rồi add.
 
Show Folders by Type: Hiển thị các thư mục tương ứng với giao diện hiện tại.
Show Favorites: Hiển thị folder Favorites
Hide Unsubcribed Folders: Cho phép bạn Hiện/Ẩn thư mục bạn muốn.

Gửi phản hồi