Hướng dẫn tạo người dùng mới

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng trang Quản Trị Mail
Để có thể tạo nhiều người dùng mail cho công ty bạn, bạn phải có email quản trị, sau đó vào đường link theo yêu cầu: mail.tên công ty.com:1000 (vd: mail.phamgia.com.vn:1000). Đây là giao diện đăng nhập email quản trị.
Sau khi đăng nhập xong bạn vào mục Accounts
Tiếp đến chọn New để tạo người dùng mới.
Cửa sổ tạo thông tin người dùng hiện ra:
  1. Nhập Họ và Tên người dùng
  2. Tài khoản đăng nhập email
  3. Nhập 2 lần password giống nhau
  4. Lưu lại quá trình tạo hoàn thành.

Gửi phản hồi