Tính Năng Mail Services

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng trang Quản Trị Mail
Trước khi cài mail của mình vào OutLook hãy chú ý tới Mail Services.Phải đảm bảo 2 dịch vụ POP3 và IMAP được chọn Enable.
Ngược lại nếu không Enable cài đặt sẽ không được cho phép .

Gửi phản hồi