Tính năng Restrictions

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng trang Quản Trị Mail
Inbound Message Restrictions:
Restrict Messages From outside domains: Khi bạn chọn mục này tất cả email gửi cho bạn đều sẽ bị chặn và mail sẽ không tới được bạn.Ngoại trừ nếu bạn nhập địa chỉ email mình muốn nhận.Ví dụ như *gmail.com dấu * là bao gồm tất cả địa chỉ thuộc gmail.com tương tự những mail khác cũng vậy (*@hutech.com) hoặc bạn có thể nhập sangdang@gmail.com cho riêng một địa chỉ email sao đó Add để thêm vào Remove để gỡ bỏ. 
Outbound Message Restrictions:
Restrict message TO outside domains: Khi bạn chọn mục này sẽ chặn tất cả địa chỉ email gửi ra ngoài, ngoại trừ những email bạn muốn gửi bạn có thể add vào như trong hình. 

Gửi phản hồi