Hướng dẫn tạo giá khuyến mãi

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Products - Sản phẩm
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
Nhập đường dẫn website của mình thêm “/admin” ví dụ:  www.mywebsite.com/admin
2. Vào Danh Mục => Sản Phẩm => lựa sản phẩm muốn được khuyến mãi chọn chỉnh sửa và kiểm tra lại giá cuối cùng trước khi chỉnh sửa. 
3. Tiếp theo chọn mục giá kéo xuống phần giá cụ thể chọn thêm một giá cụ thể mới
4. Nhập thông tin khuyến mãi ví dụ như trong hình sau đó lưu lại.
5. Cập nhật thành công bạn đã thấy giá sản phảm khuyến mãi đã được giảm 10%
6. Vào trang web kiểm tra thấy sản phẩm đã được giảm.

Gửi phản hồi