Hướng dẫn thêm Menu mẫu 1

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Menu/Slider/Silebar
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
Nhập đường dẫn website của mình thêm “/admin” ví dụ:  www.mywebsite.com/admin
2. Vào Truy cập nhanh => Menu
3. Vào giao diện menu ta làm theo hướng dẫn như trong hình:
4. Sau khi cấu hình xong phần tạo menu ta Save and New, nhìn bên trái sẽ xuất hiện thanh menu tương ứng vừa mới tạo ở phía dưới
5. Vào web của mình test xuất hiện Menu Test vừa mới tạo được liên kết với danh mục Women.

Gửi phản hồi