Hướng dẫn thêm Menu mẫu 2

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Menu/Slider/Silebar
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
Nhập đường dẫn website của mình thêm “/admin” ví dụ:  www.mywebsite.com/admin
2. Vào Truy cập nhanh => Menu
3. Giao diện menu hiện ra làm theo hướng dẫn như trong hinh sau đó lưu lại:
4. Sau khi lưu lại xong kéo xuống dưới bên trái nhìn thấy menu mình vừa tạo có khung viền đỏ chứng tỏ chưa có hiệu lực
 
5. Nhìn phía trên có mục Update nhấp vào để menu mình vừa tạo để có hiệu lực
6. Vào web kiểm tra đã có Menu Test được tạo

Gửi phản hồi