Hướng dẫn tạo Slider mẫu 2

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Menu/Slider/Silebar
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
Nhập đường dẫn website của mình thêm “/admin” ví dụ:  www.mywebsite.com/admin
2. Vào Truy cập nhanh => Slider
3. Chọn Manages Sliders
4. Trong giao diện Slider thấy đã có 3 Slider chọn muỗi tên kế bên chữ Action có thể lựa chọn
-Click to edit: để chỉnh sửa
-Delete this slider: xóa slider này
-Duplicate this slider: nhân 2 slider này
Ở đây mình sẽ hướng dẫn thêm slider mới chọn hình dấu + góc trên bên phải như trong hình.
 
5. Giao diện thêm slider mới làm theo hướng dẫn như trong hình. 
6. Sau khi tạo slider xong ta save slider lại thấy đã có thêm 1 slider thứ 4 mới được tạo
7. Vào web kiểm tra, quá trình tạo slider thành công

Gửi phản hồi