Hướng dẫn sử dụng Menu Silebar

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Menu/Slider/Silebar
1. Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
Nhập đường dẫn website của mình thêm “/admin” ví dụ:  www.mywebsite.com/admin
2. Vào Truy cập nhanh => Menu Silebar/Sidebar
3. Giao diện Menu Sidebar hiện ra ta làm theo hướng dẫn như trong hình sau đó lưu lại:
4. Sau khi lưu lại xong kéo xuống dưới bên trái nhìn thấy menu mình vừa tạo có khung viền đỏ chứng tỏ chưa có hiệu lực
5. Nhìn phía trên có mục Update nhấp vào để menu mình vừa tạo có hiệu lực
6. Vào web kiểm tra đã có menu Nouvo nằm trong menu YAMAHA

Gửi phản hồi