Tạo trang Giới Thiệu | Tuyển Dụng | Đối Tác | ... (toàn màn hình)

Hướng dẫn Easyweb Business > Hướng dẫn tạo trang
Để tạo Trang vào Menu Trang ta sẽ thấy giao diện quản lý trang => thêm trang mới.
 
Dưới đây là giao diện thêm trang mới bạn nhìn theo từng bước hướng dẫn:
  1. Tiêu đề trang
  2. Nội dung trang
  3. Thanh công cụ : hỗ trợ các hiệu ứng và tạo các form và nút một cách nhanh chóng
  4. Chọn trang cha mẹ nếu có (không có sẽ là trang chính)
  5. Chọn giao diện hiển thị là Full Width Page, dưới đây là hình mẫu cho giao diện Full Width Page.
 
  1. Hiển thị cho Trang. Mặc định là 0
  2. Thêm ảnh cho trang nếu có
  3. Mô tả ngắn cho trang nếu có
  4. Đăng bài viết hoàn thành.
Để thêm trang của mình vào menu bạn vào giao diện => chọn menu
 
Chọn vào Trang mình mới tạo => thêm vào menu => kéo xuống thấy đã được thêm => lưu trình đơn => vào web kiểm tra thấy trang Test đã được thêm vào trên thanh menu.
 
Giao diện người dùng
 
Chúc bạn thành công!
 

Gửi phản hồi