Tạo trang Tin tức | Blogs

Hướng dẫn Easyweb Business > Hướng dẫn tạo trang
Để tạo Trang vào Menu Trang ta sẽ thấy giao diện quản lý trang => thêm trang mới
Dưới đây là giao diện thêm trang mới bạn nhìn theo từng bước hướng dẫn:
 
1. Tiêu đề trang
2. Nội dung trang
3. Thanh công cụ: hỗ trợ các hiệu ứng và tạo các form và nút một cách nhanh chóng
4. Chọn trang cha mẹ nếu có (không có sẽ là trang chính)
5. Chọn giao diện hiển thị là Blog page, dưới đây là hình mẫu cho giao diện Blog Page.
 
 
6. Thứ tự hiển thị cho Trang. Mặc định là 0
7. Các tùy chọn kiểu hiển thị giao diện mà bạn đã chọn ở mục 5. Ở đây mình chọn mục 5 là Blog Page.
ET Page Templates Setting: -Full width page: Trang toàn màn hình
                                             -Blog site mode: Định dạng kiểu blog
                                             -Hide Auto Thumbnail: Ẩn hình đại diện
Number of Posts per page: Hiện thị số bài biết mỗi trang.
Select Blog Catagories: Chọn chủ đề bạn muốn liên kết với trang.
8. Thêm ảnh cho trang nếu có
9. Mô tả ngắn cho trang nếu có
10. Đăng bài viết hoàn thành.
 
Để thêm trang của mình vào menu bạn vào giao diện => chọn menu
 
Chọn vào Trang mình mới tạo => thêm vào menu => kéo xuống thấy đã được thêm => lưu trình đơn => vào web kiểm tra thấy trang Test đã được thêm vào trên thanh menu.
 
Giao diện người dùng:
 
Chúc bạn thành công!

Gửi phản hồi