Tạo trang Sản Phẩm | Dự Án | Tin Tức | Công Trình

Hướng dẫn Easyweb Business > Hướng dẫn tạo trang
Để tạo Trang vào Menu Trang ta sẽ thấy giao diện quản lý Trang => Thêm trang mới
 
 
Dưới đây là giao diện thêm trang mới bạn nhìn theo từng bước hướng dẫn:
1. Tiêu đề trang
2. Nội dung trang
3. Thanh công cụ : hỗ trợ các hiệu ứng và tạo các form và nút một cách nhanh chóng
4. Chọn trang cha mẹ nếu có (không có sẽ là trang chính)
5. Chọn giao diện hiển thị là Portfolio Page, dưới đây là hình mẫu cho giao diện Portfolio Page.
6. Hiển thị cho Trang. Mặc định là 0
7. Các tùy chọn kiểu hiển thị giao diện mà bạn đã chọn ở mục 5. Ở đây mình chọn mục 5 là Portfolio Page.
ET Page Templates Setting : -Full width page : Trang toàn màn hình
                     -Show Titles: Hiển thị tiêu đề
                                             -Show Descriptions: Hiển thị mô tả
                                             -Detect Portrait Images: Cho phép phát hiện chân dung hình ảnh
Thumbnail Size: Tùy chỉnh kích cở hình ảnh
Number of posts per page: Số bài viết được hiển thị trên mỗi trang
Select Gallery Catagories : Chọn chủ đề bạn muốn liên kết với trang.
8. Thêm ảnh cho trang nếu có
9. Mô tả ngắn cho trang nếu có
10. Đăng bài viết hoàn thành.
 
Chúc bạn thành công
 

Gửi phản hồi