Tạo trang Sơ Đồ Web

Hướng dẫn Easyweb Business > Hướng dẫn tạo trang
Để tạo Trang vào Menu Trang ta sẽ thấy giao diện quản lý Trang => Thêm trang mới
 
 
Dưới đây là giao diện thêm trang mới bạn nhìn theo từng bước hướng dẫn
 1. Tiêu đề trang
 2. Nội dung trang
 3. Thanh công cụ : hỗ trợ các hiệu ứng và tạo các form và nút một cách nhanh chóng
 4. Chọn trang cha mẹ nếu có (không có sẽ là trang chính)
 5. Chọn giao diện hiển thị là Sitemap Page, dưới đây là hình mẫu cho giao diện Sitemap Page.
 6. Hiển thị cho Trang. Mặc định là 0
 7. Các tùy chọn kiểu hiển thị giao diện mà bạn đã chọn ở mục 5. Ở đây mình chọn mục 5 là Sitemap Page.
  ET Page Templates Setting : -Full width page : Trang toàn màn hình
 8. Thêm ảnh cho trang nếu có
 9. Mô tả ngắn cho trang nếu có
 10. Đăng bài viết hoàn thành
 
Chúc bạn thành công.

Gửi phản hồi