Chỉnh sửa màu sắc, màu nền cho website

Hướng dẫn Easyweb Business > Giao diện
Đầu tiền bạn đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
Nhập đường dẫn website của mình thêm “/admin” ví dụ:  www.mywebsite.com/admin
Sau đó vào giao diện => tùy chỉnh.
 
  1. Nhận dạng site: thêm tiêu đề và hình trên thanh trình duyệt của bạn. Làm theo các bước như trong hình.
 
  1. Các màu: thay đổi màu nền
  2. Ảnh nền: thay đổi ảnh nền.
  3. Menu: Tùy chỉnh menu trang web theo thứ tự mình muốn.
  4. Tùy chỉnh trang chủ: Lựa chọn bài viết khi vào trang chủ.

Gửi phản hồi