Xem danh sách hosting plan đã mua

Hướng dẫn Hosting > Hosting Plan
Để xem danh sách hosting đã mua:
  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Plans, sau đó nhấp chuột vào Manage Plans.
  3. Nhấp chuột vào Purchases Plans.
    Danh sách hosting đã mua được hiển thị. 
    Để xem chi tiết bất kì của một plan đã mua, chọn vào plan đã mua ở cột Plan Name, sau đó nhấp chuột vào Plan Details.
 
 

Gửi phản hồi