Xem Private Folders

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Domain Properties

Để xem private folders:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những trang web của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, lựa chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn Private Folders để tạo sự an toàn trên trang web được chọn. 
  Trang Private Folders được hiển thị.

Gửi phản hồi