Hướng dẫn cài đặt mail bảo mật SSL trên Mobile hệ điều hành Android

Hướng dẫn sử dụng Email
Để sử dụng được mail server có bảo mật SSL trên điện thoại di động bạn phải có tài khoản mail của nhà cung cấp dịch vụ.
1. Vào ứng dụng Email trên thiết bị của bạn
 
2. Chọn mục Khác
 
3.Nhập username và mật khẩu của nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn sau đó chọn cài đặt thủ công.
 
4.Chọn giao thức mail IMAP4 
5. Nhập thông tin cấu hình thư đến.
            1. Tên miền của bạn vd: mail.tenmien.com
            2. Chọn loại bảo mật SSL
            3. Cổng 993
            4. Tài khoản đăng nhập
            5. Mật khẩu tài khoản đăng nhập
Nhập xong chọn tiếp theo.
6. Nhập thông tin cấu hình thư đi:
            1. Tên miền của bạn vd: mail.tenmien.com
            2. Chọn loại bảo mật SSL
            3. Cổng 465
            4. Tài khoản đăng nhập của bạn
            5. Mật khẩu tài khoản đăng nhập của bạn
Nhập xong chọn tiếp theo
7. Cài đặt hoàn tất bạn có thể đặt tên của mình tùy ý xong chọn kết thúc.Cuối cùng bạn đã cài đặt thành công mail có tính bảo mật SSL để mã hóa dữ liệu của mình.

Gửi phản hồi