Hướng dẫn tạo sản phẩm có tập tin đính kèm(Cấp quyền)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Catagories - Danh Mục

Vui lòng đăng nhập vào phần quản trị website

VD: http://mywebsite.com/admin

  •    Sau khi đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy phần quản trị. Trong menu bên trái chọn "Danh mục" > "Sản phẩm"
  • Sau đó chọn "Thêm mới sản phẩm" sẽ chuyển đến phần thêm mới sản phẩm. Trong "Tab Thông tin" là phần sẽ nhập nội dung sản phẩm. Lưu ý nhấn "Lưu lại và giữ nguyên" để tạo sản phẩm tạm để cập nhật cho các tab khác mà không mất dữ liệu nhập vào.
  • Tiếp theo là trong "Tab Liên kết" thì cần chọn vào danh mục được cấp phép cho tải tập tin.
 
  • Tiếp theo là hình ảnh đại diện cho sản phẩm đó trong "Tab Hình ảnh" chọn hình ảnh là ảnh đại diện. Sau khi chọn xong ảnh nhấn "Tải ảnh lên" để up hình lên web. 
  • Tiếp theo là phần đính kèm tập tin trong "Tab Đính kèm" chọn tập tin cần đính kèm. Sau khi chọn tập tin cần đính kèm xong nhấn"Lưu" để hoàn tất việc tạo sản phẩm có tâp tin đính kèm
  •    Sản phẩm sau khi tạo sẽ hiển thị như sau: 

Tìm kiếm theo danh mục sản phẩm

Gửi phản hồi