Hướng dẫn thay đổi logo trên webmail

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng trang Quản Trị Mail
  • Đầu tiên đăng nhập vào trang quản trị mail (vd: mail.tenmien.vn:1000)
  • Đăng nhập thành công chọn phần Mdaemon Cloud Edition.
  • Giao diện thay đổi logo hiện ra bạn phải chuẩn bị logo để upload lên.
  • Giao diện upload thành công
  • Kiểm tra kết quả
Chúc bạn thành công.

Gửi phản hồi