Hướng dẫn quản lý sản phẩm tiêu biểu

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Catagories - Danh Mục

1. Truy cập vào website của bạn.

Tìm tới phần "Sản phẩm tiêu biểu" trỏ / rê chuột vào các sản phẩm trong phần này để lấy ID sản phẩm

 

2. Truy cập vào phần quản trị website

Vui lòng đăng nhập vào phần quản trị website

VD: http://mywebsite.com/admin

 

Khi vào trong phần quản trị chọn menu bên trái "Danh mục > Sản phẩm" sau đó nhập "Mã sản phẩm" lấy được trên website của bạn. Hoặc ngược lại phần này lúc nhập sản phẩm mới bạn sẽ quản lý luôn phần "Sản phẩm tiểu biểu" để hiển thị trên trang chủ của website(Truy ngược lại các sản phẩm hiển thị trong phần "Sản phẩm tiểu biểu").

 

 

 

Sau khi nhập "Mã sản phẩm" vào ô ID và nhấn "Enter" hoặc nhấn "Tìm kiếm" thì kết quả sẽ xuất hiện. Sau đó chỉnh lại sản phẩm(Ẩn hay hiện trong phần "Sản phẩm tiêu biểu").

 

 

Sau khi nhấn "Chỉnh sửa" sẽ hiển thị chi tiết sản phẩm. Tiếp theo chọn "Tab liên kết" để chỉnh sửa phần hiển thị của sản phẩm.

 

 

Nếu muốn hiển thị sản phẩm trong trang chủ và nằm trong phần "Sản phẩm tiểu biểu" thì check chọn vào mục "Home" và ngược lại không chọn. Nhấn "Lưu" để cập nhật thông tin cho sản phẩm đó.

 

Chúc bạn cập nhật thành công.

 

 

Gửi phản hồi