Phục hồi Application Pool

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Domain Properties

Để phục hồi application pool:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
  1. Chọn Recycle Application Pool để phục hồi application pool của website đã chọn. 
   Quá trình phục hồi application pool hoàn tất. Tất cả các tiến trình trên website sẽ bị tắt và các tiến trình mới sẽ được bắt đầu.

Gửi phản hồi