Hướng dẫn chỉnh sửa thêm đường dẫn facebook

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Other - Khác
Để chỉnh sửa đường dẫn facebook trong phần chân trang sẽ có các bước thực hiện như sau:
 
1. Đăng nhập vào phần quản trị web
 
Bạn vui lòng nhập trên đường dẫn website của mình thêm "admin" để vào phần quản trị
 
    Ví dụ: www.mywebsite.com/admin
 
2. Nhấn vào menu "Truy cập nhanh" và chọn "Chỉnh sửa Footer" để cập nhật.
 
 
Sau khi chọn xong sẽ hiển thị phần quản lý footer trong phần này chúng ta chú ý phần "Mạng xã hội" tại đây ta chọn chỉnh sửa để cập nhật lại nội dung. 
 
 
Sau khi cập nhật xong thông tin nhấn "Save" để lưu phần thông tin vừa chỉnh sửa và load lại web để xem kết quả.
 
 
Chúc bạn làm thành công. 
 
 
 

Gửi phản hồi