Hướng dẫn thiết kế logo free

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce
  1. Vào trang web http://www.designmantic.com/ sau đó chọn nhập tên công ty và lĩnh vực kinh doanh phù hợp rồi nhấn Show My Designs
 
 
  1. Sau khi nhấn Show My Designs rất nhiều logo được thiết kế sẵn với tên công ty của mình, bạn có thể thêm nội dung ở mục Slogan sau đó update.
 

Gửi phản hồi