Hướng dẫn cập nhật tin tức trong mục Blog Management

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Other - Khác
  • Đăng nhập vào phần quản trị web của bạn
Nhập đường dẫn website của mình thêm “/admin” ví dụ:  www.mywebsite.com/admin
  • Rê chuột vào Blog Management chọn Blogs Management.
 
  • Chọn dấu + để thêm mới hoặc có thể chỉnh sửa các tin tức có sẵn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn thêm mới.
  • Vào giao diện thêm mới nhập các thông tin ví dụ như trong hình:
  • Sao khi lưu xuất hiện thêm 1 tin tức bạn mới tạo ở bên ngoài => truy cập vào web kiểm tra.
  • Kết quả sau khi cập nhật.
Chúc bạn thành công

Gửi phản hồi